item5
item5 rernsbrologo item5
item5 I item5
item5 item5 I item5 item5 I item5 item5 I item5 item5 item5 item5
item5
item5
item5 item5 item5
item5
item5
item5 I item5 I item5 I item5 I item5
item5 item5 item5 item5 I item5 item5 item5 item5 item5 item5 item5 item5
item5 item5 item5 item5 item5 item5
item5 item5
item5
item5
item5

Samarbejdspartnere

Anlois Nygren, Rosenbehandling, Hasle, Århus
www.anlois.dk

Bodil Egeberg, Cranio Sacral terapi, Mossøbrå
www.bodilegeberg.dk

Hanne Keis, Engleskulpturer og vandtrapper. Gl.Ry
www.vandtrapper.dk

www.angelsforever.dk

Hanne Keis har lavet alle engleskulpturer jeg har på min hjemmeside.

Helle Kofoed, Kostvejleder, Silkeborg
www.hellekofoed.dk

item5
item5
solsikkespiraler
ANDRE AKTIVITETER