item5
item5 rernsbrologo item5
item5 I item5
item5 item5 I item5 item5 I item5 item5 I item5 item5 item5 item5
item5
item5
item5 item5 item5
item5
item5
item5 I item5 I item5 I item5 I item5
item5 item5 item5 item5 I item5 item5 item5 item5 item5 item5 item5 item5
item5 item5 item5 item5 item5 item5
item5 item5
item5
item5 Theosis spirituel healing item5
item5
item5
item5

Selve healingen

Inden behandlingen renses rummet med klokker for lavere energier.

Inden healingen siger jeg en bøn for at sikre, at det kun er de højeste energier der kommer igennem under healingen.

Inden healingen påkalder jeg ærkeenglene og andre fra den åndelige verden til at heale igennem mig.

Under healingen er jeg nærværende, men passiv og lader englenes og nådens energier arbejde igennem mig.

Efter healingen serveres frisk vand for at fremme udskillelsen af affaldsstoffer og genetablering af jordforbindelsen.

item5
item5 item14a item5
item5
item5 item15a item5
item5
item5 item16b item5
item5
item5 item3 item5
item5
item5 item18 item5
item5
item5 item19 item5
item5
item5 item20 item5
item5
item5
akva231
MG8008
ANDRE AKTIVITETER Former for healing jeg tilbyder Hvem er ærkeenglene item16b Hvem har glæde af healingen