item5
item5 rernsbrologo item5
item5 I item5
item5 item5 I item5 item5 I item5 item5 I item5 item5 item5 item5
item5
item5
item5 item5 item5
item5
item5
item5 I item5 I item5 I item5 I item5
item5 item5 item5 item5 I item5 item5 item5 item5 item5 item5 item5 item5
item5 item5 item5 item5 item5 item5
item5 item5
item5
item5 Theosis spirituel healing item5
item5
item5
item5 Hvem er ækeenglene item5
item5 item14a item5
item5
item5

Der er 4 ærkeengle, som især har tilknytning til jorden: Det er Michael, Gabriel, Uriel og Raphael. Ærkeenglene er en slags højeste engle som overvåger alle engles arbejde. De bringer harmoni til alle livsformer, bevogter himlene og beskytter verdenerne.

I healingen deltager de med hvert deres ansvarsområde. De afløser hinanden undervejs i behandlingen, alt efter hvad der er behov for.

item5
item5
item5 item15a item5
item5
item5 item16b item5
item5
item5
item5 item3 item5 michaelbaggrund item5
michaelbaggrund Michael michaelbaggrund
item5
item5 item18 item5
item5 michaelbaggrund Ærkeenglen Michael Michael
item5 item19 item5
item5
item5 item20 item5
item5
michaelbaggrund Michael
michaelbaggrund
item5
item5 gabrielbaggrund item5
gabrielbaggrund Ærkeenglen Gabriel gabrielbaggrund
gabrielbaggrund
item5
item5 raphaelbaggrund item5
raphaelbaggrund Ærkeenglen Raphael Arbejder gennem det eteriske raphaelbaggrund
raphaelbaggrund
item5
item5 mlkehvidbaggrund item5
mlkehvidbaggrund Ærkeenglen Uriel Arbejder gennem elementet mlkehvidbaggrund
mlkehvidbaggrund
item5
ANDRE AKTIVITETER Former for healing jeg tilbyder Hvem er ærkeenglene item16b Hvem har glæde af healingen